“Ketä meidän tarina muka kiinnostaisi?” on kysymys, jonka kuulen usein.

Toivottavasti organisaatiosi tarina kiinnostaa vähintään kaikkia olemassa olevia asiakkaitasi. Toivottavasti teillä on tarina. On aika paljon menetetty, jos organisaation tarina ei kiinnosta edes olemassa olevia asiakkaita, sillä tarinan avulla asiakkaita voi sitouttaa tuotteen tai palvelun pariin pidemmäksi aikaa.

Anna tuotteellesi merkitys kertomalla tarina

Olemme siirtyneet kulutuksessa jo kauan aikaa sitten Maslow’n tarvehierarkiapyramidin huipulle eli arvostuksen, esteettisten ja itsensä toteuttamisen tarpeiden täyttämiseen. Näiden tarpeiden toteuttamiseen monet organisaatiot voivat olla avuksi tarjoamalla tuotteita tai palveluita, jotka voidaan viestinnällisesti paketoida vastaamaan näiden tarpeiden täyttymistä. Toisaalta mitä useamman tarpeen täyttyminen tuotteen tai palvelun avulla voidaan perustella, sitä tärkeämmäksi asiakkaan on mahdollista tarjottava asia kokea.

Annan esimerkin. Organisaatio myy elintarviketta. Elintarvike voi olla mikä tahansa jokapäiväisestä välttämättömyydestä kalliimman hintaluokan hifistelytuotteeseen, jonka voisi korvata puolet halvemmalla tuotteella. Asiakas ei ymmärrä, miksi hän maksaisi tuotteesta puolet enemmän, ennen kuin kerromme sen hänelle. Elintarvike täyttää fyysisen tarpeen, eli poistaa nälän, mutta elintarvikkeesta voidaan löytää myös arvostukseen, esteettisyyteen ja itsensä toteuttamiseen löytyviä perusteluja tuotteen ostamiseksi. Elintarvikkeen tuotantotapaa, raaka-aineita, ulkonäköä tai tiettyä brändi-imagoa voidaan tuoda viestinnällä ja tarinoilla esiin ja sitä kautta perustella tuotteen hankkimista asiakkaalle. Kaikki tämä lähtee vastaanottajan tuntemisesta ja tarinan houkuttelevasti paketoimisesta.

Fabulassa luomme asiakkaillemme arvoa kehittämällä heidän asiakaskokemustaan konseptoimalla, tuottamalla merkityksellisiä sisältöjä ja tarinoita, sekä strategisina kumppaneina. Autamme löytämään viestin, joka kiinnostaa.

Lue lisää sisällöntuotannosta palveluna täältä.